Saatçi Ali Efendi Konağı

Saatçi Ali Efendi Konağı Saatçi Ali Efendi Konağı 1776 yılında 1. Abdulhamit zamanında inşa edilmiştir. İzmit’in denize hakim eğimli bir yamacı üzerine inşa edilmiş olan konak ahşap kepenkli ve lokmalı, parmaklıklı pencereleri, dış ve iç duvarlarındaki kalem işi süslemeleriyle dönemini en iyi yansıtan sivil mimarlık örneklerimizdendir. Eski Etnografya Müzesi ya da bilinen diğer adıyla “Saatçi…

Gülhane Hamidiye Çeşmesi

Gülhane Hamidiye Çeşmesi Hamidiye Sebili de denilen bu sebil, vaktiyle Bahçekapı’da şimdiki 4 üncü Vakıf Han’ının yerinde bulunan Hamidiye İmaret ve Mektebi’nin I. Abdülhamid Türbesinin karşısında, şimdiki Millli Piyango İdaresinin yerinde imiş. Mektep ise aynı blokta Emniyet Müdürlüğüne giden Mimar Kemaleddin Sokağının köşesinde imiş. Yerlerine vakıf Hanının yapılması için yıktırılmış, sebil Gülhane parkının Soğukçeşme kapısı…

Emirgan Hümaşah Hatun Çeşmesi

Emirgan Hümaşah Hatun Çeşmesi Büyük çınarlar altında, sekiz cepheli, geniş saçaklı, kubbeli bir meydanda çeşmedir. I. Abdülhamid tarafından Emirgan bahçesi bir boğaz köyü olarak kurulurken cami ve bir hamam ile birlikte yaptırılmıştır. Sekiz cephesinde, yüzünde mütenazır olarak dört çeşme vardır. Türk Barok uslubunda kabartmalarla tezyin edilmiştir. İstanbul’un abidevi sanat eserlerindendir. Sultan I. Abdülhamid bu meydan…

Osmanlı Beyliği Kuruluş

Osmanlı Beyliği Kuruluş Selçuklular’ın dağılması sonucu batı uç bölgelerinde hayli kalabalık sayıya ulaşan Türkmen cemaatleri müstakil bir beylik şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Eski Selçuklu merkezinde Karamanoğulları, Bizans sınırında Germiyanoğulları, Karesi, Aydın, Saruhan, Menteşe, Candaroğulları ve nihayet başlangıçta hiç dikkati çekmeyen Osmanlılar bulunuyordu. Osman Bey’in liderliğindeki bu küçük beylik önceleri Kastamonu uç bölgesinde yer alıyordu. Zamanla…

Sultan III. Selim Han

Sultan III. Selim Han Sultan III. Selim Han, 27 Cemâziyelevvel 1175’te (24 Aralık 1761) doğdu (Vâsıf, I, 206-207). Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Aslen Gürcü (Hammer, IV, 528) veya Çerkez olduğu belirtilen annesinin Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi tarafından babasına hediye edildiği söylenmektedir (Zinkeisen, VII, 323). III. Ahmed’den (1730) sonra tahta geçen I. Mahmud ve III.…

Sultan III. Mustafa Han

Sultan III. Mustafa Han Sultan III. Mustafa Han, 14 Safer 1129’da (28 Ocak 1717) Edirne’de doğdu. Babası III. Ahmed, annesi Mihrişah Emine Sultan’dır (bazı yerlerde yanlışlıkla Mihrimah olarak geçer, Mufassal Osmanlı Tarihi, V, 2552; İA, VIII, 700). Edirne Vak‘ası (1703) neticesinde tahttan indirilen II. Mustafa’nın, III. Ahmed’den sonra tahta çıkan oğulları I. Mahmud ve özellikle III.…