Gürcü Ağa Yusuf Paşa

Gürcü Ağa Yusuf Paşa Gürcü Ağa Yusuf Paşa Gürcü asıllıdır. Yeniçeri ocağında yetişmiştir. Zağarcıbaşı rütbesine erişmiştir. 1702’de Kul Kethüdası olmuştur. Ama Temmuz 1703’te bu görevden azledilmiştir. Ekim 1703’te tekrar kul kethüdası olmuştur ve o yıl yine azledilmiştir. Üçüncü ve son defa Aralık 1704’te yine kul kethüdası olmuştur. Ekim 1706’da bu görevden alınarak Resmo sancakbeyliğine ve ardından…