Karataş Hamamı

Karataş Hamamı Alibey Cami’nin güneybatısında yer alan Karataş Hamamı XVII. yy.’da Çankırı Mütesellimi Ali Bey zamanında (1609) yapılmıştır. Yapı güney-kuzey aksına dik olarak uzanan bir çifte hamamdır. Batıda erkekler bölümü, doğuda ise kadınlar bölümü vardır. Her iki hamamında soyunmalıklar bölümü özgünlüklerini yitirerek tamamen betonarme olarak yapılmıştır. Bu muhdes soyunmalık bölümlerinden dar fakat yüksek açıklıklardan dikdörtgen…