Osman Paşa Şadırvanı

Osman Paşa Şadırvanı Osman Paşa Şadırvanı yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, 1842 yılında, Ordulu olan Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Bey tarafından yaptırılmıştır. Yapı 1937 yılındaki depremde yıkılmış, 1997 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapı, altıgen planlı bir platform ile zeminden yükseltilmiştir. Her köşede bulunan…