Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809)

Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809) Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809) yılları arasında gerçekleşmiş, Napolyon Savaşları’nın bir parçasıdır. Üçüncü Koalisyon sırasında Osmanlı Büyükelçisi olan Horace Sebastiani, Fransa Cumhuriyeti’nin Sırbistan’da çıkan isyanı bastırmaya yardım etmesi karşılığında, Osmanlı’nın boğazları Fransız gemilerin açarak, Rus İmparatorluğu’na savaş açmasını teklif etti. Bunun üzerine Osmanlılar Ruslara savaş ilan etti. Bunu duyan Büyük Britanya hükûmeti, Osmanlılar’ın Horace…