Avlonyalı Ferid Paşa

Avlonyalı Ferid Paşa Avlonyalı Ferid Paşa 1851 tarihinde Yanya’da dünyaya geldi. Babası, Mutasarrıf Avlonyalı Mustafa Nuri Paşa adında bir Arnavut beyidir. Aile adı Valora idi. Baba tarafından soyu, kaptan-ı derya Sinan Paşa’ya dayanmaktadır. Anne tarafından da Tepedelenli Ali Paşa soyundandır. Avlonyalı Ferid Paşa Yanya’da sibyan mektebi ve rüştiyeyi bitirdikten sonra Yanya Rum Lisesi’nde okudu. Özel…