Taspar Kağan

Taspar Kağan Taspar Kağan, 572-581 yılları arasında hükümdarlıkta bulunan Göktürk Kağanlığı‘nın kağanı. Bumin Kağan’ın oğlu ve Mukan Kağan‘ın kardeşidir. Mukan kağan ölmeden önce oğlu Ta-lo-pien’in yerine kardeşi Taspar’ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Bundan dolayı Mukan kağanın ölümünden sonra Taspar kağan oldu. Hükümdarlığa geçtiği zaman ağabeyi Mukan Kağan gibi kuzey Çin‘de bulunan Chou ve Ch’i devletlerine olan hakim…

Mukan Kağan

Mukan Kağan Mukan Kağan, Muhan Kağan, Bağan Kağan ya da (bazı tarihçiler tarafından Türkçesi olarak görülen adıyla) Bukan Kağan olarak da bilinir. Doğu Göktürk Kağanlığı‘nın kağanı (hükümdarlığı: 553-572). Bumin Kağan’ın oğlu ve Kolo (Kara) Kağan’ın küçük kardeşi. 552’de Orta Asya bozkırlarında siyasi durum karışıktı. Göktürkler Cücenleri yendi ve bozkırda büyük bir otorite boşluğu doğdu. Bumin Kağan’ın hemen o yıl içinde ölmesi…

Kolo (Kara) Kağan

Kolo (Kara) Kağan Kolo (Kara) Kağan (K’o-lo), İ-hsi-chi (İlci) Kagan, Kara Issık Kağan. 552-553 yılları arasında I. Göktürk Kağanlığı‘nın kağanıdır. Bumin’ın ölümünden sonra yerine oğlu Kara (K’o-lo) geçti. Ancak, SS 84 ve PS 99’da Bumin’dan sonra yerine kardeşi A-i veya İ geçti şeklindeki bir başka kayıt daha vardır. A-i (İ) olarak gösterilen şahıs arasında icraatları bakımından…

Göktürk Kağanlığı

Göktürkler, 542’ye kadar Altay Dağları’nın güney eteklerinde yaşamışlardır. Çin kaynakları, ittifakla Göktürklerin Hunlardan geldiğini ifade etmektedir. Göktürkler, “Aşina” adını taşıyan ve kelime anlamı olarak kurt neslini ifade eden bir Hun ailesine mensupturlar. Kurt, Oğuz Kağan Destanı’nda yol gösterici olarak ifade edilmektedir. Göktürk Kağanlığı 552-745 yılları arasında varlığını sürdürdü. Çin’in Siyenpi (Sien-pi) kökenli Kuzey Zhou, Kuzey…