Yusuf Ağa Kütüphanesi

Yusuf Ağa Kütüphanesi Yusuf Ağa Kütüphanesi çeşitli bölgelerde yaptırılan bu gibi kütüphanelerin çoğunu, o bölgelerde doğup büyümüş ya da orada bir müddet vazife yapmış kimseler tesis etmiştir. Konya’da 1209 (1795) yılında Yûsuf Ağa tarafından kurulan kütüphane ise bu konudaki birkaç istisnadan biridir. Giritli fakir bir aileden gelen ve III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’a kethüdâlık yapan,…

Çengel Han

Çengel Han Kanunî Sultan Süleyman döneminde1522–1523 yıllarında yaptırılmıştır. Hanın Mihrimah Sultan‘ın eşi Damat Rüstem Paşa’nın vakfına bağlı olduğu bilinmektedir. Beş yüz yıla yakın bir süre önce inşa edilmesine rağmen günümüze kadar ayakta kalabilen Çengelhan, Ankara’nın hanlar bölgesinde özgünlüğünü bugüne kadar koruyabilen ender yapılardandır. Han, Ankara Kalesi’nin ana giriş kapısının karşısında, eskiden At Pazarı olarak anılan…

Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi

Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi ya da Küçüksu Kasrı Çeşmesi, Küçüksu’da, Küçüksu Caddesi üzerinde yer alır. Küçüksu Kasrı içinde yer alan çeşme, 1806’da Sultan III. Selim Han tarafından annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılmıştır. Mimarı bilinmeyen çeşme, Göksu ve Küçüksu dereleri arasındaki ünlü mesirede yer alması dolayısıyla, İstanbul literatüründe özel bir yere sahiptir.…