Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı Buçuktepe İsyanı ya da Buçuktepe Vakası, II. Murat’ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet’i tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. II. Murat’ın tahta tekrar oturup buçuk oranında yeniçerilerin ulufelerine zam yapmasıyla son bulmuştur. Ayrıca bu isyan Osmanlı tarihinde çıkan ilk Yeniçeri isyanıdır. O günden sonra Edirne’de isyanın gerçekleştiği tepenin ismi “Buçuktepe”; vakanın…

Osmanlı-Macar Savaşı (1426-1428)

Güvercinlik kalesi

Osmanlı-Macar Savaşı (1426-1428)  Sebepleri Osmanlı-Macar Savaşı (1426-1428), Balkanlar üzerinde hakimiyet mücadelesine giren Osmanlı Devleti ve Macaristan Krallığı Niğbolu Muharebesi’nden (1396) beri düşük yoğunluklu çatışma halindeydi. Macar kralı Sigismund Niğbolu’da uğradığı büyük yenilginin ardından Tuna’nın güneyinde Osmanlılara karşı büyük çaplı askeri harekatlara girmekten kaçındı, zira 1411’de Kutsal Roma İmparatoru olduktan sonra kuzeyindeki istikrarsızlıklara, özellikle de 1419’dan…

Osmanlı Beyliği Kuruluş

Osmanlı Beyliği Kuruluş Selçuklular’ın dağılması sonucu batı uç bölgelerinde hayli kalabalık sayıya ulaşan Türkmen cemaatleri müstakil bir beylik şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Eski Selçuklu merkezinde Karamanoğulları, Bizans sınırında Germiyanoğulları, Karesi, Aydın, Saruhan, Menteşe, Candaroğulları ve nihayet başlangıçta hiç dikkati çekmeyen Osmanlılar bulunuyordu. Osman Bey’in liderliğindeki bu küçük beylik önceleri Kastamonu uç bölgesinde yer alıyordu. Zamanla…

Fetret Devri

Fetret Devri Osmanlı Devleti’ni parçalanmanın eşiğine getiren Fetret devri Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. Yıldırım Bayezid tarafından büyük güçlüklerle kurulan merkezî devletin dağılıp ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya gelindiği bu iç mücadele ve karışıklık dönemi Rumeli topraklarındaki sağlam yerleşme sayesinde atlatılabilmiş, bu dönemde ortaya çıkan meseleler yarım yüzyıl kadar sürmüş, Osmanlı…