Çerkeş Mehmed Ali Paşa

Çerkeş Mehmed Ali Paşa Çerkeş Mehmed Ali Paşa Çerkes asıllıdır. Enderun’da yetişmiştir. Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur. Sonra 1621’de İstanbul’a gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun’da görev yapmıştır. Kemankeş Ali Paşa 3 Nisan 1624’te sadrazamlıktan azledilip idam edilmesinden sonra sadrazam olarak görev verilmiştir. Bu sırada, önce  II. Osman’ın…

Gürcü Hadım Mehmed Paşa

Gürcü Hadım Mehmed Paşa Gürcü Hadım Mehmed Paşa Haremden çıkma olduğundan Hadım lakabıyla da anılır. Gürcü asıllıdır. Bazı kaynaklarda Kanûnî Sultan Süleyman’ın son sadrazamlarından Semiz Ali Paşa, bazılarında ise II. Selim devrinde Erzurum Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından saraya hediye edildiği belirtilir. Enderun’da iyi bir eğitim gördükten sonra çeşitli görevler üstlendi. I. Ahmed’in tahta çıkışının ardından…