Aydın İsyanı

Aydın İsyanı Aydın İsyanı, 1829’da Kuyucak’ta başlayan Kel Memet’in önderliğindeki Aydın ayaklanması bir halk ihtilali özelliklerini taşır görünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun girdiği savaşların vergi yükünden bunalan halka bu vergiyi kaldırdığını ilan etmiş, mültezimlerin, voyvodaların ve zabitlerin halktan keyfî olarak topladıkları vergileri kaldırmıştır. Bunlarla da yetinmeyerek, ‘vali-i vilayet, hademe-i devlet, Atçalı Kel Memet‘ şeklinde imzaladığı fermanlarda hükûmetten…

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya’nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Fransa’nın Osmanlı Devleti’ndeki Katoliklerin, Rusya’nın ise Ortodoksların haklarının yeniden teyit edilmesi ile…

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841) Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841) veya İkinci Osmanlı-Mısır Savaşı, 1839-1841 döneminde hukuken Osmanlı Mısır eyaleti valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordusu ile önce Osmanlı Devleti arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kara savaşı ve sonra Osmanlı Devleti ve başta Britanya olan müttefiklerinin Beyrut, (günümüzde Lübnan); Akka, Filistin ve İskenderiye kıyılarında yapılan denizden karaya bir seri hücum savaşlarıdır.…

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833) Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833), Birinci Osmanlı-Mısır Savaşı ya da İlk Suriye Savaşı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı Filistin, Lübnan, Suriye ve Anadolu’ya düzenlediği seferdir. 1831’de Osmanlı Devleti’nln Akka Valisi olan Abdullah Paşa, bu şehirde bulunan 6.000 fellahın askerlik etmemek nedeni ile Mısır’a kaçtığını ileri sürerek hukuken hâlâ Osmanlı Devleti’nin Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmet…

Yunan İsyanı (1821-1829)

Yunan İsyanı (1821-1829) Yunan İsyanı (1821-1829), Yunan İhtilali veya Yunan Devrimi, Yunanlıların Osmanlı egemenliği ve isyan bölgelerindeki Müslüman halka karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan bağımsızlık savaşıdır. 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Yunanistan’ın bağımsız bir ülke olarak tanınmasıyla sonuçlanmış bağımsızlık sürecidir. Bağımsızlık süreci Mora Yarımadası’nın güneyindeki Mani burnunda yaşayan Yunanların 17…

Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809)

Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809) Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809) yılları arasında gerçekleşmiş, Napolyon Savaşları’nın bir parçasıdır. Üçüncü Koalisyon sırasında Osmanlı Büyükelçisi olan Horace Sebastiani, Fransa Cumhuriyeti’nin Sırbistan’da çıkan isyanı bastırmaya yardım etmesi karşılığında, Osmanlı’nın boğazları Fransız gemilerin açarak, Rus İmparatorluğu’na savaş açmasını teklif etti. Bunun üzerine Osmanlılar Ruslara savaş ilan etti. Bunu duyan Büyük Britanya hükûmeti, Osmanlılar’ın Horace…