Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa Ohrili Hüseyin Paşa günümüzde Makedonya’da bulunan Ohri şehrinde Arnavut asıllı olarak doğmuştur. Babası bir tımarlı sipahi idi. Bostancı ocağında yetişti ve Bostancıbaşı oldu. 1617’de Revan Seferi’ne iştirak etti ve bu sefer sırasında yeniçeri ağalığına tayin edildi. Sonra Rumeli Beylerbeyi olmuş ve kubbe vezirliği rütbesi verildi. Mart 1621’de Sadrazam Güzelce Ali Paşa mesane hastalığından…