Koca Sinan Paşa

Koca Sinan Paşa Koca Sinan Paşa Arnavut asıllı Ali adlı bir köylünün oğlu olup Luma’da Topojani’de, bir başka rivayete göre ise Delvine’de dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ikinci sadâreti sırasında yetmiş yaşında olduğundan hareketle 1520 yılına doğru doğduğu ileri sürülür. Çağdaş kaynaklarda seksen doksan yaşlarına kadar yaşadığından bahsedilir. “Koca” dışında Yemen ve…

Ayas Paşa

Ayas Paşa Ayas Paşa Avlonya yakınında Himera’da doğdu. Pençesinde ve mezar kitâbesinde baba adı Mehmed olarak geçer. Enderun’da yetiştikten sonra ağalıkla saraydan çıktı. Yeniçeri ağası olarak Yavuz Sultan Selim’in seferlerine katıldı ve büyük yararlıklar gösterdi. 1519’dan itibaren önce sancak beyi, sonra beylerbeyi olarak hizmet gördü. Canbirdi Gazâlî’nin isyanının bastırılmasında Anadolu beylerbeyi olarak bulundu, onun katli…

Firdevs Paşa Camii

Firdevs Paşa Camii Üzüm pazarı civarında, Isparta’nın en eski camileri arasında yer alan cami Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Isparta Valisi  Firdevs Paşa tarafından, 1561 yılında Mimar Sinan stilinde yaptırılmıştır. Kare planlı ve tek kubbeli olan cami, kuzeyde beş kubbeli bir son cemaat yeri ile kuzeybatı köşesinde bir minareye sahiptir. İnşa kitabesi bulunmamakla beraber H. 973/…

Zeynel Bey Medresesi

Zeynel Bey Medresesi Zeynel Bey Medresesi, Hakkâri’nin Biçer Mahallesinde bahçeler arasında ve dere kenarında yer almaktadır. 1998 yılında Hakkâri’de başlatılan yüzey araştırması sırasında tespit edilen medrese; kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve 17.20×22.20 m dış ölçülerinde bir alana oturan yapı olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde yapı büyük ölçüde yıkıldığından kazı ve temizlik yapmadan planını tam olarak ortaya…

Çankırı Ulu Camii

Çankırı Ulu Camii Büyük Cami ve Kanunî Sultan Süleyman Camii adlarıyla da bilinir. 929 (1523) yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emriyle yapımına başlanmış, 966’da (1559) tamamlanmıştır. Çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmesi yapının özgün planını etkilemiştir. Cami 1992’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yenilenmiştir. Osmanlı klasik mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Kare planlı olan cami üzerinde…

İskender Paşa Camii

İskender Paşa Camii Kanûnî Sultan Süleyman’ın ikinci İran seferinden (955/1548) sonra bölge ile beraber Ahlat kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu sefer sırasında Van Kalesi’nin alınmasında büyük katkısı olan İskender Paşa da Van beylerbeyiliğine getirilmiştir. İskender Paşa, Ahlat ve bölgenin imarında büyük rol oynamış, pek çok hayrat yaptırmıştır. Bu hayratından biri de Ahlat’taki İskender Paşa…

Zal Paşa Camii (Bitlis)

Zal Paşa Camii (Bitlis) Zal Paşa Camii, Adilcevaz Tuğrul Bey Camii olarak da bilinen yapı, kare planlı dıştan 12 kubbesi dört sütunla taşınmaktadır. Silindirik gövdeli minare kare kaide üzerine oturmaktadır. Camii ahlat kesme taşından yapılmıştır. Yöresinde Tuğrul Bey Camii olarak bilinen camii, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 1538’de Kanuni Sultan Süleyman’ın paşalarından Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camiinin…

Tatvan Kalesi

Tatvan Kalesi Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Zal Paşa tarafından Bitlis Tatvan’ın bugünkü Tuğ mahallesinde yaptırılmıştır. İran Şahı Tahmasap, Adilcevaz ve Ahlat Kalelerini istila ettikten sonra, bu kaleden Van’a yardım gitmesini önlemek için kaleyi yıkmıştır. Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Adana Kemeraltı Camii

Adana Kemeraltı Camii Savcı oğlu Hacı Mustafa Paşa tarafından 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır. Abidin Paşa Caddesi’nin Tarsus Kapısı mevkisindedir. Bu semte sonradan Kemeraltı ismi verildiğinden, cami de aynı ismi almıştır. Dengeli mimari oranlarıyla zarif bir görüntü sergileyen Adana Kemeraltı Cami, kare plan üzerine kesme taştan yapılmıştır. Kuzey ve doğu cephelerdeki son cemaat…

Ramazanoğlu Konağı

Ramazanoğlu Konağı Bugün Kültür Merkezi ve müze olarak kullanılan tarihi konak 1352 yılında kurulan ve 1608’de Osmanlı Devleti hâkimiyetine girinceye kadar Adana ve Misis yöresine hükmeden Ramazanoğulları Beyliği döneminde 1360/1390 yıllarında Saray Selamlığı olarak inşa edildi. Konak hayli eskiye uzanan geçmişi boyunca beylikler döneminde bölgeye hükmeden beylere, Osmanlı Devleti’nde şehrin şöhretli valilerine ev sahipliği yaptı.…