Cığcığı (Arasa) Camii

Cığcığı (Arasa) Camii Cığcığı (Arasa) Camii Dumlupınar Mahallesi’ndedir. Cığcığı Camii Timurtaş Paşa tarafından H. 1120 (M. 1704) yaptırılmıştır. Çeşitli dönemlerde tamirat gören cami, II. Abdulhamit’in emriyle Maraş Mutasarrıfı Muhammed Arif-i Paşa tarafından minare hariç tamamen yıktırılarak H.1316/M.1900 tarihinde yeni- d e n yaptırılmıştır. Cığcığı (Arasa) Camii’nin eski minaresi korunmakla birlikte yeni bir minare de yapılmıştır.…

Himmet Baba Camii ve Türbesi

Himmet Baba Camii ve Türbesi Himmet Baba Camii ve Türbesi yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Dulkadirli eseri olduğu tahmin edilmektedir. Himmet (Ümmet) Baba ile ilgili Elbistan’da birçok rivayet mevcuttur. Himmet Baba’nın evliya bir zat olduğu, ölümüyle bu türbenin Selçuklu Kümbet mimarisindeki sekizgen yapı karakteri uygulanarak yapıldığını görmekteyiz. Önce türbe yapılmış, sonra mescit eklenerek günümüzdeki…