İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi

İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi Siirt İli’nin Aydınlar (Tillo) İlçesi sınırları içerisinde yer alan İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi; ışık hadisesi, türbeye ait kule ve duvar kalıntısı ile beraber tasavvufi inanışı yansıtması açısından önemli bir örnektir. Türbe, İsmail Fakirullah Hazretlerinin vefatından sonra öğrencisi İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından 18. Yüzyılda yaptırılmıştır.  İbrahim Hakkı Hazretleri,…