İslampaşa Camii (Kurşunlu)

İslampaşa Camii (Kurşunlu) İslampaşa Camii (Kurşunlu) yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Yapı tek kattan oluşmaktadır. Kubbesi kurşunla kaplı olduğundan ‘Kurşunlu Cami’ adıyla anılmaktadır. Kuzey cephede bulunan giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre Hicri 978 (Miladi 1570) tarihinde, İskender Cafer Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, Hicri 1326 (Miladi 1908) yılında…