Bahadır Şah II

Bahadır Şah II Bahadır Şah II, 23 Ekim 1775’te doğdu. Babası II. Ekber Şah, annesi Racpût asıllı Lâl Bâî’dir. Babasının 1837’de ölümü üzerine tahta çıktı. Hükümdarlığı Hindistan’da İngiliz nüfuzunun iyice arttığı bir döneme rastlar. Bu bakımdan Bahadır Şah hükümdarlığı süresince İngilizler’in elinde bir kukla olarak kaldı. Hayatını başşehir Delhi’deki Kal‘a-i Mu‘allâ’da geçiren Bahadır Şah âdeta…

II. Ekber Şah

II. Ekber Şah II. Ekber Şah, Ebu Nasir Mu’in ud-din Muhammed Ekber Şah II (d. 22 Nisan 1760 – ö. 28 Eylül 1837) 19. Babür Şahı öldükten sonra son Babür Şahı II. Bahadır Şah geçti. 19 Kasım 1806 ile 28 Eylül 1837 Babür Şahı.Babası Şah Alem’dir. Doğu Hindistan‘daki İngiliz etkisi kendisinin yönetimi altında artmış ve…

Şah Alem

Şah Alem Şah Alem, Ebü’l-Muzaffer Celâlüddîn Mîrzâ Abdullah Âlem Alî Cevher, (d. 25 Haziran 1728 – ö. 19 Kasım 1806) 1759 ile 1806 yıllarında hükümdarlık yapmış 16. Babür Şah’ıdır. Babası II. Alemgir Şah (ölümü 1772; 1759-1760)’dır. 50 tane oğlu vardır. Bilinenler arasında en önemlisi II. Ekber Şah’dır. Şah Alam, esas olarak Afganistan Emiri Ahmed Şah…

II. Alemgir Şah

II. Alemgir Şah II. Alemgir Şah,Cihandar Şah‘ın oğlu olan Azizüddin 1754’te Ahmed Şah Bahadır’ın vefatından sonra İmadülmülk tarafından tahta çıkarıldı. Tahta çıkışında Alemgir unvanını aldı. Tahta çıktığı sırada 55 yaşında yaşlı bir adamdı. Yaşamının çoğunu hapishanede geçirdiği için yönetim ve savaş deneyimi yoktu. Zayıf bir hükümdardı, tüm güçleri naip İmadülmülk’ün elinde idi. 1756’da Ahmed Şah…

Ahmed Şah Bahadır

Ahmed Şah Bahadır Ahmed Şah Bahadır, 26 Nisan 1748 – 2 Temmuz 1754 yılları arasında hükümdarlık yapmış on beşinci Babür İmparatorluğu hükümdarıdır. 1748’de tahta geçtiği zaman 22 yaşındaydı.Mücâhidüddin Ebû Nasr unvanını taşıyan Ahmed Şah Bahadır (1748-1754), annesi Udam Bai ve harem ağası Câvid Han’ın tesirinde kaldı. Ahmed Şah Dürrânî onun zamanında Pencap’ı istilâ ederek yağmaladı. Bu…

Muhammed Şah

Muhammed Şah Muhammed Şah, Asıl adı Ruşan Akthar Bahadır olan Muhammed Şah, yönetimi sırasında Babür İmparatorluğunda idari açıdan dağılmaya sebep olan politikalar izlenmiş, sanat ve kültürde ise önemli gelişmeler yaşanmıştır. 29 Eylül 1719’da Muhammed Şah adıyla Kızıl Kale’de tahta çıkmıştır. Ancak Seyyid Kardeşler tarafından sıkı gözetim altında tutulan yeni imparator, Seyyid Hasan Ali Han Barha…

Cihan Şah

Cihan Şah Cihan Şah, Evrengzîb’in torunu ve I. Bahadır Şah’ın büyük oğlu olup 1661’de doğdu. Şehzadeliği sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Mültan eyaleti valisiydi. Babasının 28 Şubat 1712’de ölümünden sonra çıkan taht kavgasında, Evrengzîb devrinin meşhur simalarından biri olan vekîl-i mutlak Esed Han’ın oğlu Zülfikar Han, önce tahtın en güçlü adayı Azîmüşşân’ın hükümdar olmasını önlemek için Cihandar…