Zeynel Bey Medresesi

Zeynel Bey Medresesi Zeynel Bey Medresesi, Hakkâri’nin Biçer Mahallesinde bahçeler arasında ve dere kenarında yer almaktadır. 1998 yılında Hakkâri’de başlatılan yüzey araştırması sırasında tespit edilen medrese; kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve 17.20×22.20 m dış ölçülerinde bir alana oturan yapı olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde yapı büyük ölçüde yıkıldığından kazı ve temizlik yapmadan planını tam olarak ortaya…

Üzümcü Köyü Şeyh Ali Camii

Üzümcü Köyü Şeyh Ali Camii Hakkâri merkeze bağlı Üzümcü köyü-nün içerisinde yer almaktadır. Merkeze 25 km uzaklıktaki köyü, Çukurca-Hakkâri karayolundan 1 km’lik stabilize bir yol ile ulaşılmaktadır. Cami batıdan doğuya doğru eğim yapan bir araziye kurulmuştur. Aslında yapının üç katlı olduğu ve bu üç katın değişik fonksiyonları içerdiği anlaşılmıştır. Bu durumda zemin kat zaviye, orta…