Laz Aziz Ahmed Paşa

Laz Aziz Ahmed Paşa Laz Aziz Ahmed Paşa Yeniçeri ocağından yetişerek kapıcıbaşı ve İbrail nazırı olmuştur. 1811 Rus harbinde mirahur payesi ile Ordu-yu Hümayunda görev alıp asker sevkine memur olarak Edirne’ye gönderilmiştir. Görev başarısını Hacı Mustafa Ağa, Hacı Mustafa Ağa’ye anlatmış, o da Padişaha arzederek 17 Nisan 1811’de (bazı kaynaklara göre 10 Nisan) hem Sadrazam…