Uşak Ulu Camii

Uşak Ulu Camii Uşak Ulu Camii Uşak’ta günümüze ulaşan yapılar arasında Ulu Camii, tarihi ve mimari özellikleri açısından en dikkat çekici olanıdır. Halen Küme Mahallesi’nde, belediye binasının kuzeyinde bulunan camideki H. Şaban 822/Ağustos-Eylül 1419 tarihli çeşme kitabesinden yapının Germiyan Beyi II. Yakub zamanında Kavşid oğlu Mehmed tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu kitabe dışında herhangi bir bilgiye…

Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi

Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi, Sultan Sücâeddin’e ait bir yapıdır. Hakkında çok önemli bilgiler veren Velâyetnâme-i Sultan Sücâeddîn’e göre 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Çelebi Mehmed, II. Murad dönemlerini görmüş, Rum Abdalları zümresine mensup önemli bir alp-eren gazidir. Şeyh Sücâ Menkıbesi’nde anlatılanlara göre Bursa, Kütahya, Manisa dolaylarındaki zaviyelerde…