Fazıl Ahmet Paşa Medresesi

Fazıl Ahmet Paşa Medresesi Fazıl Ahmet Paşa Medresesi ilçe merkezinde, Fazıl Ahmed Paşa Mahallesinde bulunmaktadır. Bulunduğu mahalleye adını veren yapının inşa kitabesi yoktur. Abdizade Hüseyin Hüsameddin, medresenin, Fazıl Ahmed Paşa tarafından yapıldığını belirtir. Paşa’nın sadarette bulunduğu 1661-1676 yıllarını inşa tarihi olarak kabul etmek mümkündür. Medresenin 1943 depremini hafif çatlaklarla atlattığı, orijinalde kurşunla kaplı çatının kurşunlarının…