Çerkeş Mehmed Ali Paşa

Çerkeş Mehmed Ali Paşa Çerkeş Mehmed Ali Paşa Çerkes asıllıdır. Enderun’da yetişmiştir. Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur. Sonra 1621’de İstanbul’a gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun’da görev yapmıştır. Kemankeş Ali Paşa 3 Nisan 1624’te sadrazamlıktan azledilip idam edilmesinden sonra sadrazam olarak görev verilmiştir. Bu sırada, önce  II. Osman’ın…