Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa

Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa Osmancıklı İmamzade Halil Paşa Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devri döneminde I. Mehmed için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Babası Haydar Paşa’dır. Doğum yeri Çorum’un bugünkü ilçesi olan Osmancık’tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timur ordularına yenildikten sonra başlayan Fetret Devri’nde Osmanlıların yeniden…

Karacabey Camii ve Külliyesi

Karacabey Camii ve Külliyesi Ankara’da Sümer mahallesinde Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi dahilinde yer almaktadır. Külliye, geniş bir avlunun içinde bulunan cami ve türbe ile avlu girişinin yakınındaki çeşme, bu yapılara uzak bir yerde çifte hamamla vakfiyesinde adı geçen mutfak, ahır ve mahzenden oluşuyordu. Halen cami, türbe, hamam ve çeşme sağlam durumdadır. Külliyenin bânisi, Çelebi Sultan Mehmed’in…

Sultan I.Mehmed Han

Sultan I.Mehmed Han Sultan I.Mehmed Han, 788 (1386) veya 789 (1387) yılında dünyaya geldi. I. Bayezid’in Devlet Hatun adlı bir câriyesinden doğma dördüncü oğludur. “Çelebi” veya Yunanca krytsez (genç efendi) kelimesinden gelen “Kirişçi” lakabıyla tanınır. Fetret devrinde kardeşi Süleyman (1402-1411) ve Mûsâ (1411-1413) Edirne’den Rumeli topraklarını kontrol ederken 804-816 (1402-1413) yılları arasında Anadolu’da Tokat, Amasya…