Çivitçioğlu Medresesi

Çivitçioğlu Medresesi Büyük Cami’nin (Ulu Camii) kuzeydoğusunda yer alan dikdörtgen planlı, zemin katı taş, esas yapı bağdadidir. Yerden 1,5 m yükseklikte ahşap konsollara çıkma yapılarak oturtulmuştur. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Köşelerde yuvarlatılmış olan saçaklar oldukça geniş ve saçak altları ahşap çıtalarla desteklenmiştir. İl Merkezinde 17. yy ‘dan günümüze ulaşan eser avlu içerisinde,…

Çankırı Ulu Camii

Çankırı Ulu Camii Büyük Cami ve Kanunî Sultan Süleyman Camii adlarıyla da bilinir. 929 (1523) yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emriyle yapımına başlanmış, 966’da (1559) tamamlanmıştır. Çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmesi yapının özgün planını etkilemiştir. Cami 1992’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yenilenmiştir. Osmanlı klasik mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Kare planlı olan cami üzerinde…

Karataş Hamamı

Karataş Hamamı Alibey Cami’nin güneybatısında yer alan Karataş Hamamı XVII. yy.’da Çankırı Mütesellimi Ali Bey zamanında (1609) yapılmıştır. Yapı güney-kuzey aksına dik olarak uzanan bir çifte hamamdır. Batıda erkekler bölümü, doğuda ise kadınlar bölümü vardır. Her iki hamamında soyunmalıklar bölümü özgünlüklerini yitirerek tamamen betonarme olarak yapılmıştır. Bu muhdes soyunmalık bölümlerinden dar fakat yüksek açıklıklardan dikdörtgen…