Çiprovtsi İsyanı

Çiprovtsi İsyanı Çiprovtsi İsyanı kuzeybatı Bulgaristan’da Roma Katolik Bulgarlar tarafından organize edilen, aynı zamanda birçok Doğu Ortodoks Hristiyanı da içeren Osmanlı yönetimine karşı bir ayaklanmaydı. 6 Eylül 1688’de Avusturya’nın Belgrad’ı ele geçirmesinden sonra patlak verdi ve isyan faaliyetinin merkezi olan Çiprovtsi’nin Osmanlı kuvvetleri tarafından tamamen tahrip edilmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Kaynak: Wikipedi

Varna Muharebesi

Varna Muharebesi Varna Muharebesi , Sebepleri Osmanlılar’ın Balkan topraklarındaki geleceğini tayin eden ve sağlamlaştıran savaş Varna şehri yakınlarında cereyan ettiği için bu adla anılır. Balkan dağlarının doğu eteklerindeki vadilerden birinin çıkışında iki dağ arasında kalan arazide gerçekleşen savaş birbirine denk güçlerin mücadelesi bakımından farklı savaş taktikleriyle dikkati çeker. Savaşın sebebi, papalık ile Bizanslılar’ın destek verip…