Narlıdere Kasrık Köprüsü

Narlıdere Kasrık Köprüsü Bitlis-Baykan yolu Narlıdere Köyünde bulunan bu muhteşem yapının kitabesi olmadığından hangi tarihte ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak, gerek köprü mimari özellikleri ve gerekse yörenin tarihi durumu göz önüne alındığında Osmanlı dönemi 16. yy. sonları ya da 17. yy. içinde yapılmış olabileceği kanaati yaygındır. Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

El Aman Hanı

El Aman Hanı El Aman Hanı geniş bir avlusu ile birlikte beş ana bölümünden oluşmaktadır. Birinci kısım en batıda yer alıp çok kalın kesme taştan yapılmış duvarları yarım silindirik payandaları ile bir rıbat görünümündedir. Plan bakımından doğu batı aksında iki sıra halinde 6 haçvari paye ile üç bölüme ayrılır. İkinci kısmı teşkil eden kapılı mekan…

Yusufiye Medresesi

Yusufiye Medresesi Yusufiye Medresesi Bitlis’tedir. Yüksek duvarlarla çevrilmiş olan bir avlu ile birlikte planı muntazam olmayan büyükçe bir dikdörtgen teşkil eden medresesinin kesme taştan yapılmış beden duvarları üzerini düz toprak bir dam örtmektedir. Esasında avlu hariç tutulacak olursa revaklar dahil olmak üzere eserin planı büyükçe bir L plan meydana getirmektedir. Dış yapıda kesme taş duvarlar…

Zal Paşa Camii (Bitlis)

Zal Paşa Camii (Bitlis) Zal Paşa Camii, Adilcevaz Tuğrul Bey Camii olarak da bilinen yapı, kare planlı dıştan 12 kubbesi dört sütunla taşınmaktadır. Silindirik gövdeli minare kare kaide üzerine oturmaktadır. Camii ahlat kesme taşından yapılmıştır. Yöresinde Tuğrul Bey Camii olarak bilinen camii, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 1538’de Kanuni Sultan Süleyman’ın paşalarından Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camiinin…

Tatvan Kalesi

Tatvan Kalesi Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Zal Paşa tarafından Bitlis Tatvan’ın bugünkü Tuğ mahallesinde yaptırılmıştır. İran Şahı Tahmasap, Adilcevaz ve Ahlat Kalelerini istila ettikten sonra, bu kaleden Van’a yardım gitmesini önlemek için kaleyi yıkmıştır. Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı