Benderli Ali Paşa

Benderli Ali Paşa Benderli Ali Paşa Bender şehrinde doğmuştur. Benderli Ağa Baba adlı zatın oğludur. Gençliğinde kölelerinden birini tokatlayarak ölümüne sebep olmuş ve diyetini ödemesine rağmen vicdan azabı ile şehir değiştirip Hotin’e gidip eşraftan Ali Ağa’ya bağlanmıştı. Benderli Ali Paşa sonra Laz Aziz Ahmet Paşa’ya İbrail’de iken silahdar oldu ve birlikte Erzurum’a gidip kapıcıbaşı oldu. Onun…