Arnavut İsyanı (1910-1912)

Arnavut İsyanı (1910-1912) Arnavutluk İsyanı (1910-1912) ya da Arnavutluk Harekâtı Mayıs-Haziran 1910 tarihleri arasında İttihatçı Osmanlı hükümetinin yeni merkezileştirme politikalarına karşı Arnavutlar tarafından gerçekleştirilen bir isyandır. 1910 yılının ilk aylarında alınan yeni vergiler İsa Bolatin’in daha önceden 1909 ayaklanmasına katılan Arnavut liderleri Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir yeni bir ayaklanma için ikna girişimine yol açtı. Arnavut…