Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503) 1499-1503 Osmanlı-Venedik Savaşı, Fatih Sultan Mehmet döneminden beri yapılan ilk Osmanlı-Venedik Savaşı’dır. Savaş, Osmanlıların deniz üstünlüğünün önemli derece arttığını göstermiştir. Sonunda 1502 yılında imzalanan ‘”1502 İstanbul Ateşkes Muahedesi” ve “1503 İstanbul Anlaşmasi” ile barış sağlandı. II. Bayezid, Venedik seferine çıkmak amacıyla 31 Mayıs 1499’da İstanbul’dan ayrıldı. Donanmayı o sıralarda Venedik hâkimiyetinde olan Kıbrıs…