Çilehane Camii

Çilehane Camii Amasya Beylerbeyi Yakup Paşa tarafından 1412/1413 yılında inşa ettirilen yapı bir halveti tekkesidir. Bir koridorla birleşen iki farklı bölümden oluşan tekkenin kuzeydeki biriminde kare planlı ve kubbeli bir semahhane ile biri türbe olarak değerlendirilen, iki kare planlı mekân bulunmaktadır. Koridorun güneyindeki birim ise ortada kare planlı ve kubbeli mescit kısmı ile bunun iki…