Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı Halil Paşa Çandarlı Halil Paşa Çandarlı İbrâhim Paşa’nın büyük oğlu olup babası gibi medreseden yetişti. Fakat kimlerden ders gördüğü ve ilk vazifelerini nerelerde yaptığı bilinmemektedir. Sultan I. Murad’ın kızı Üzer Hatun’un torunu Mehmed Bey’in Receb 829 (Mayıs 1426) tarihli vakfiyesine göre bu tarihte kazasker olarak görev yapıyordu. Daha sonra ailenin diğer fertleri gibi ilmiye…

Somuncu Baba Türbesi Ve Külliyesi

Somuncu Baba Türbesi Ve Külliyesi Somuncu Baba Türbesi Ve Külliyesi Darende İlçesi’nin Zaviye Mahallesi’nde bulunan Somuncu Baba Türbesi, Somuncu Baba Camii ve Balıklı Göl ile bir arada bulunur. Türbenin yapım tarihine ait bilgi bulunmamakla birlikte caminin minaresi 1686 tarihlidir. Caminin ortasında türbe bulunmakta ve onun içerisinde de Cumhuriyet devri ahşap işçiliği ile yapılmış bir sanduka yer almaktadır.…

Akşemseddin Türbesi

Akşemseddin Türbesi İstanbul’un mânevî fâtihi kabul edilen ve Fâtih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin’in türbesi Süleyman Paşa Camii yanındadır. Bolu Göynük’te bulunan Akşemseddin Türbesi, kapı kemeri aynasındaki Arapça kitâbesine göre, 792’de (1390) dünyaya gelip 863 Rebîülâhir sonlarında (Şubat 1459) vefat eden Şeyh Akşemseddin için 868 (1463-64) yılında yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinin matbu nüshasındaki bir notta,…

Mısri Sultan Kasımpaşa Camii

Mısri Sultan Kasımpaşa Camii Mısrî Mahallesinde Hacı Eyüp Mısrî Sokağı’ndadır. 1483’te Şakkancıoğlu Evliya Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştrır. Cami bitişiğinde bulunan Mısri Sultan (Abdürrahim Mısri) türbesi dolayısıyla Mısri Sultan Camisi olarak bilinmektedir. Adını aldığı ünlü şahsiyet 15. yüzyılın ünlü mutasavvıflarından biri olan Abdürrahîm Mısrî’dir. Afyonkarahisarlı büyük âlim Mevlana Alâeddin’in oğludur. Abdurrahim, ilköğrenimini babasından almış, daha sonra…