Devlet-i Aliyye-i

Zaman Dizini

01 Ocak 1821

Osmanlı-İran Savaşı (1821-1823)

Osmanlı-İran Savaşı (1821-1823)

Osmanlı-İran Savaşı (1821-1823) Osmanlı Devleti ile İran’daki Kaçar Hanedanı arasında 1821-1823 yılları arasında Irak ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmış olan bir dizi savaştır.

21 Şubat 1821

Yunan İsyanı (1821-1829)

Yunan İsyanı (1821-1829)

Yunan İsyanı (1821-1829) Yunanlıların Osmanlı egemenliği ve isyan bölgelerindeki Müslüman halka karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan bağımsızlık savaşıdır.

01 Ocak 1828

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829) Navarin Deniz Savaşı’nı takiben Rusya’nın Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır.

14 Haziran 1830

Cezayir’in İşgali (1830)

Cezayir'in İşgali (1830)

Cezayir’in İşgali (1830) Osmanlı Devleti’nin 1828-1829’da Rusya ile yaptığı savaşı kaybetmesi, Yunan isyanlarından dolayı İngiltere ve Rusya ile müttefik olması gibi sebepler, Fransa’yı Cezayir’i ele geçirmek üzere harekete geçirmesiyle başlar.

01 Ocak 1831

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı Filistin, Lübnan, Suriye ve Anadolu’ya düzenlediği seferdir.

01 Ocak 1839

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841) Mısır eyaleti valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordusu ile önce Osmanlı Devleti arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kara savaşı ve sonra Osmanlı Devleti ve başta Britanya olan müttefiklerinin Beyrut, (günümüzde Lübnan); Akka, Filistin ve İskenderiye kıyılarında yapılan denizden karaya bir seri hücum savaşlarıdır.

2 Temmuz 1839

Sultan Abdülmecid Han Dönemi

Sultan Abdülmecid Han

Sultan Abdülmecid Han Dönemi Hüküm süresi 2 Temmuz 1839 – 26 Haziran 1861

04 Ekim 1853

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya’nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır.

25 Haziran 1861

Sultan Abdülaziz Han Dönemi

Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz Han Dönemi Hüküm süresi 25 Haziran 1861 – 30 Mayıs 1876

30 Mayıs 1876

Sultan V. Murad Han Dönemi

Sultan V. Murad Han Dönemi

Sultan V. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876

18 Haziran 1876

Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878)

Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878)

Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878) Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878), Osmanlı İmparatorluğu ile Karadağ arasında meydana gelen savaştır.

31 Ağustos 1876

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi

Sultan II. Abdülhamid Han

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi Hüküm süresi 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909

17 Nisan 1897

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) (diğer adıyla Otuz Gün Savaşı) 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana gelen savaştır.

13 Nisan 1909

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür.

27 Nisan 1909

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi

Sultan Mehmed Reşad Han

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi Hüküm süresi 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918

29 Nisan 1916

Kut’ül Amare Zaferi

Halil KUT

Kut’ül Amare Zaferi 29 Nisan 1916 Türk’ün Kutlu Zaferi ;İngilizlerin çanakkale Savaşından sonra Türklere 2. yenilgisi olarak tarihe geçmiş Büyük ZAFER

07 Mart 1918

Sultan Vahdeddin Han Dönemi

Sultan Vahdettin Han

Sultan Vahdeddin Han Dönemi Hüküm süresi 3 Temmuz 1918 – 1 Kasım 1922

29 Ekim 1923

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal‘in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.

'29 Ekim 1923

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu 1881 Görev Süresi: 29 Ekim 1923 – 10 Kasım 1938 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı 9.05’te

11 Kasım 1938

İsmet İNÖNÜ

İsmet İNÖNÜ

İsmet İNÖNÜ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Görev Süresi: 11 Kasım 1938 – 22 Mayıs 1950