Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Zaman Dizini

1598
1598

Cerrah Mehmed Paşa

Cerrah Mehmed Paşa

Cerrah Mehmed Paşa Cerrah Mehmed Paşa Cerrah Mehmed Paşa aslen devşirmedir. Enderun’da yetişti ve Has Oda’da cerrahlık görevinde bulundu. Daha sonra yeniçeri ağası oldu. 1578’de Kaptanıderyâ Piyâle Paşa’dan dul kalan Hâce Gevherî Memlük Sultan’la evlendi.

1601
1601

Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa Yemişçi Hasan Paşa Yemişçi Hasan Paşa Arnavut asıllı bir devşirmedir. 985’te (1577-78) girdiği zülüflü baltacılar ocağında yetişti. Daha sonra çaşnigîrbaşı ve kapıcılar kethüdâsı oldu. Bu sıfatla, Koca Sinan Paşa’ya sadâret mührünü teslim etmek için İran sınırındaki karargâhına gitti (Ağustos 1580).

1603
1603

Malkoç Yavuz Ali Paşa

Malkoç Yavuz Ali Paşa

Malkoç Yavuz Ali Paşa Malkoç Yavuz Ali Paşa Bosnalı yeniçeri ağası Salih Ağa’nın kardeşinin oğludur. Enderun’a çırak olarak girip eğitimini orada görmüş ve buradan silahtar olarak çıkma yapmıştır.

1603

Sultan I. Ahmed Han Dönemi

Sultan I. Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 21 Aralık 1603 – 22 Kasım 1617

1617
1617

Sultan I. Mustafa Han Dönemi

Sultan I. Mustafa Han

Sultan I. Mustafa Han Dönemi 1.Hüküm süresi 22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 2.Hüküm süresi 19 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623

1618
1618

Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi Hüküm süresi 26 Şubat 1618 – 18 Mayıs 1622

1623
1623

Sultan IV. Murad Han Dönemi

sultan IV.murat

Sultan IV. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 10 Eylül 1623 – 8 Şubat 1640

1640
1640

Sultan I. İbrahim Han Dönemi

Sultan I.İbrahim Han

Sultan I. İbrahim Han Dönemi Hüküm süresi 9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648

1648
1648

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi

Sultan IV. Mehmed Han

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi Hüküm süresi 8 Ağustos 1648 – 8 Kasım 1687

1687
1687

Sultan II. Süleyman Han Dönemi

Sultan II. Süleyman Han

Sultan II. Süleyman Han Dönemi Hüküm süresi 8 Kasım 1687 – 22 Haziran 1691

1691
1691

Sultan II. Ahmed Han Dönemi

Sultan II. Ahmed Han

Sultan II. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 22 Haziran 1691 – 6 Şubat 1695

1695
1695

Sultan II. Mustafa Han Dönemi

Sultan II. Mustafa Han

Sultan II. Mustafa Han Dönemi Hüküm süresi 6 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703

1703
1703

Sultan III. Ahmed Han Dönemi

Sultan III. Ahmed Han

Sultan III. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 22 Ağustos 1703 – 1 Ekim 1730

1730
1730

Sultan I. Mahmud Han Dönemi

Sultan I. Mahmud Han

Sultan I. Mahmud Han Dönemi Hüküm süresi 30 Eylül 1730 – 13 Aralık 1754

1754
1754

Sultan III. Osman Han Dönemi

Sultan III. Osman Han

Sultan III. Osman Han Dönemi Hüküm süresi 13 Aralık 1754 – 30 Ekim 1757

1757
1757

Sultan III. Mustafa Han Dönemi

Sultan III. Mustafa Han

Sultan III. Mustafa Han Dönemi Hüküm süresi 31 Ekim 1757 – 21 Ocak 1774

1774
1774

Sultan I. Abdülhamid Han Dönemi

Sultan I. Abdülhamid Han

Sultan I. Abdülhamid Han Dönemi Hüküm süresi 21 Ocak 1774 – 7 Nisan 1789

1789
1789

Sultan III. Selim Han Dönemi

Sultan III. Selim Han

Sultan III. Selim Han Dönemi Hüküm süresi 7 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807

1807
1807

Sultan IV. Mustafa Han Dönemi

Sultan IV. Mustafa Han

Sultan IV. Mustafa Han Dönemi Hüküm süresi 29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808

1808
1808

Sultan II. Mahmud Han Dönemi

II.Mahmud Han

Sultan II. Mahmud Han Dönemi Hüküm süresi 28 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839