17.05.2020, Pazar

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Devleti Aliyyei Osmaniyye

Popüler yayınlarda ve Cumhuriyet sonrasında genel olarak halk arasında bilinen ismiyle “Osmanlı” Devleti,

“Osmanlı” ismini bilimsel çalışmalarda göremeyiz.Genelde Devleti Aliyyei yada Devleti Aliyyei Osmaniyye olarak rastlarız.Avrupalılar ise bu kutsal devleti "TÜRK Devleti "olarak nitelemişlerdir.Ülke içinde her daim “Yüce Devlet” olarak Devleti Aliyyei ismini kulanmıştır.

Bir Alman “Osmanlı” tarihçisi bu konu ile ilgili bir makalesine "Devletin Adı Yok Bir Amblemin Okunması" başlığını seçmiştir. Yazar, "Osmanlılar kendilerine ne dediler", sorusuna bugün "Devlet-i Aliyyei" cevabının verileceğini belirtiyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında  1539-1541 yılları arasında iki sene sadrazamlık yapan, hükümdarın da kızkardeşi ile evlendiğinden eniştesi olan Lütfü Paşa (ölümü: 1563) ünlü eseri Asaf-name'de "asitane-i Osmaniyye" (s.58), "ayin-i Al-i Osman" (s. 61), "memalik-i Osmaniyye" (s. 66), "Devlet-i Al-i Osman" (s. 89) ve "atabe-i Osmaniyye" (s. 89) deyimleri dışında "Devlet-i Aliyye emekdarları" (s. 65), "rical-i Devlet-i Aliyye" (s. 69) ve "Devlet-i Osmaniyye" (s. 71) terimlerini de kullanır.Resmi belgelerde ve eserlerde "memalik-i mahrüsa" deyimi ile ifade olunmaktadır. Hezarfen Hüseyin Efendi  eserinin pek çok yerinde "Devlet-i Aliyyei"yi kullandığı gibi, "Devlet-i Osmaniyye", "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye" isimlerine de yer verir.

"Devlet-i Aliyye-i edebpeyvend" Karlofça Antiaşması'nda ( 1699) “Osmanlı “Devleti'nin büyük arazi kayıplarına uğramasından sonra, belki manevi bir destek olmak üzerede "devlet-i ebed·-müddet" şeklini almıştır. İkisi de aynı anlamdadır.

“Osmanlı” Devleti zamanında devlet kendisini "devlet-i aliyye-i", "devlet-i aliyye-i Osmaniyye", "Devlet-i Osmaniyye" olarak tanımlamıştır, yani isimsiz değildir, belki çağına uygun bir adlandırmadır.

Bu vesile ile başkalarının yanlışını düzeltiyorum derken, kendi yanlışımızı da ortaya koyanların, bu devletin isminin "Devlet-i Aliye" olmayıp "Devlet-i Aliyyei" olduğunu öğrenmeleridir.Bu konuyu yazarken "Osmanlı" denilmesinden hiçbir çekincemiz yoktur,bilakis "Osmanlı" isminin zikredilmesinden gurur duyarız.

Adı her ne olursa olsun ,Türk devletlerinin adı her daim Türk olmuştur.Biz ülke içerisinde  ne isim verirsek verelim Dünya Bizi “TÜRK” olarak tanır.

Allah Devletlerimizi, öncelikle Türkiye Cumhuriyetimiz ve diğer Türk Devletlerini Korusun

Ahmet KOÇ