Yusufiye Medresesi

Yusufiye Medresesi Bitlis’tedir. Yüksek duvarlarla çevrilmiş olan bir avlu ile birlikte planı muntazam olmayan büyükçe bir dikdörtgen teşkil eden medresesinin kesme taştan yapılmış beden duvarları üzerini düz toprak bir dam örtmektedir. Esasında avlu hariç tutulacak olursa revaklar dahil olmak üzere eserin planı büyükçe bir L plan meydana getirmektedir. Dış yapıda kesme taş duvarlar ve güney cephedeki üç pencereden başka bir özelliği bulunmayan medresenin batısında büyük bir niş teşkil eden cümle kapısı ile hücreler önünde doğu-batı istikametinde uzanan revağa girilmektedir. İki sütun ve üç yuvarlak kesme taş kemerle üç bölüm halinde avluya açılan revağın orta açıklığının kemer arası sonradan kapatılmıştır. Güney cephede revak boyunca dört hücre yer almakta olup ,bunlar birer kapı ile revağa açıldığı gibi birer pencere ile de güney cepheden ışık almaktadır. Bu hücrelerden sadece batı uçta cümle kapısının sağında bulunan, diğerlerinden farklıdır. Diğer üç hücrenin dikdörtgen ve beşik tonozla örtülü olmasına rağmen nu hücre kubbe ile örtülmüştür. Medresenin güney kenar ortasına yarım silindirik küçük mihrap nişi yerleştirilmiştir. yapı düz damla kapatılmıştır.

Merkez Girik düzü mevkiinde bulunan bu medresenin XVIII – XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Cennet çukuru denilen kümbet ve mezarlığın bulunduğu semttedir. Bir ara kapalı cezaevi olarak kullanılmış olup, restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir.