Süleyman Şah II (Rükneddin)

Süleyman Şah II (Rükneddin)

Süleyman Şah II (Rükneddin)

Hakkında kaynaklarda yer alan ilk bilgi babası II. Kılıç Arslan’ın, ülkesini oğulları arasında paylaştırdığı sırada onu merkezi Tokat olan eyalete melik tayin etmesiyle ilgilidir. Samsun ve çevresiyle Karadeniz sahilinde Bizans hâkimiyetindeki birçok şehir ve kasaba onun melikliği döneminde fethedildi.