Onogunduri Han

Onogunduri Han Onogunduri Han, 617 ve 630 yıllarında olmak üzere istanbul’u daha doğrusu o zamanki adıyla konstantinopolis’i iki defa kuşatan avar kağanı. 626 yılındaki denemede yanına sasanileri de almış ama hedefine ulaşamamış. kendisi istanbul’u kuşatan ilk türk devleti avarlar’ın Hakanı

I. Bayan Kağan

I. Bayan Kağan I. Bayan,I. Bayan, Avar Kağanlığı‘nın kurucusu ve 562-602 yılları arasında hüküm süren ilk kağanı. 567 yılında Gepidler’in ezeli düşmanı Lombardlarla iş birliği yaparak Gepid Krallığı’nın büyük bölümünü sona erdirmişlerdi. Bu zaferin hemen ardından I. Bayan liderliğindeki Avarlar, Zadunavja’yı merkez alarak Pannonia’ya yerleştiler ve Lombardları İtalya’nın kuzeyine göç etmeye ikna ettiler. Kavimler Göçü’nün…