Ramazanoğlu Konağı

Ramazanoğlu Konağı Bugün Kültür Merkezi ve müze olarak kullanılan tarihi konak 1352 yılında kurulan ve 1608’de Osmanlı Devleti hâkimiyetine girinceye kadar Adana ve Misis yöresine hükmeden Ramazanoğulları Beyliği döneminde 1360/1390 yıllarında Saray Selamlığı olarak inşa edildi. Konak hayli eskiye uzanan geçmişi boyunca beylikler döneminde bölgeye hükmeden beylere, Osmanlı Devleti’nde şehrin şöhretli valilerine ev sahipliği yaptı.…

Büyük Saat Kulesi

Büyük Saat Kulesi Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi üzerinde bulunan saatin yapım dönemi II. Abdülhamid dönemine denk gelmektedir. 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanmıştır.1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından bitirilmiş olup kule, kesme taştan yapılmıştır. Uzunluğu 32 metre olan kule kare prizma şeklindedir ve kulenin duvarları tuğla ile inşa edilmiştir. Temel derinliği 35…

Adana Ulu Camii

Adana Ulu Camii, 914 (1508) yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanıp Ramazanoğlu Pîrî Mehmed Paşa’nın 948’de (1541) tamamlattığı cami Halil Bey Mescidi (Küçük Mescid) (Receb 898 / Nisan 1493), medrese (947/1540), harem (Şâban 900 / Mayıs 1495), selâmlık (903/1498), Çarşı Hamamı (947/1540), Gön Hanı (937/1531), imaret (947/1540), arasta ve çarşılarla birlikte (1531-1540) bir külliye meydana…

Ağaç Ayak Camii

Ağaç Ayak Camii Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan camii, geniş bir avlu içinde yer alır. Su basmanı kısmına kadar moloz taş malzeme, onun üzerine ahşap hatıllı ve tuğla kerpiç duvarlıdır. Kitabesi olmayan camiinin 1705 tarihli olduğu tahmin edilmektedir. III. Ahmed‘in dönemi olan Lale Devri’ne denk gelmektedir. Camii, ahşap minberi ve boyalı nakışları ile dikkati çeker. Ahşap…

Karacabey Camii ve Külliyesi

Karacabey Camii ve Külliyesi Ankara’da Sümer mahallesinde Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi dahilinde yer almaktadır. Külliye, geniş bir avlunun içinde bulunan cami ve türbe ile avlu girişinin yakınındaki çeşme, bu yapılara uzak bir yerde çifte hamamla vakfiyesinde adı geçen mutfak, ahır ve mahzenden oluşuyordu. Halen cami, türbe, hamam ve çeşme sağlam durumdadır. Külliyenin bânisi, Çelebi Sultan Mehmed’in…

Zincirli Camii (Ankara)

Zincirli Camii (Ankara) Ulus’ta Anafartalar Caddesinde bulunur. Taş kaideli, tuğla gövdeli, üzeri kiremit çatılı bir yapıdır. İlk yapılış tarihinin 17. yy ortaları veya sonu olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyde tek kapı ile girilen harem tek sahınlıdır. Cami içinde asılı bulunan bir levhadan 1879–1880 yılları (II. Abdülhamid dönemi) arasında tamir edildiği öğrenilmiştir. Bu levhada “Şeyhülislam Ankaralı Mehmet…

Hacı Bayram Veli Külliyesi

Hacı Bayram Veli Külliyesi Ankara’nın en muteber ziyaretgâhı olan Hacı Bayrâm-ı Velî’nin türbesini de bünyesinde barındıran bu tarikat külliyesi, zaman içinde çeşitli onarımlar geçirip ek binalarla donatılan yapı topluluğu tarikatın âsitânesi ve pîr makamı olarak varlığını sürdürmüştür. Âsitânenin meşihatı Hacı Bayrâm-ı Velî’nin neslinden gelen postnişinlerin tasarrufunda bulunmuştur. Külliyenin vakıfları ve iradı padişahlar, hânedan mensupları ve…

Abdülkadir İsfahani Mescidi

Abdülkadir İsfahani Mescidi Bentderesi’nde bulunan cami, 1570 tarihinde  Abdülkadir İsfahani tarafından yaptırılmıştır ve II. Selim dönemine denk gelmektedir. Cami, boyuna dikdörtgen planlı, küçük ölçekli bir yapıdır. Üzeri kiremit kaplı çatı ile örtülü mescidin altında bir bodrum katı mevcuttur. Yapının kuzey duvarı kesme taş, diğer cepheler yontma moloz taş örgülüdür. Mescidin kuzey cephe ekseninde bulunan taç…

Pirinç Han Ankara

Pirinç Han Ankara Pirinç Han Ankara’nın Altındağ ilçesinde, At Pazarı mevkiinde bulunan bir handır. Günümüzde çoğunluğunu antikacıların oluşturduğu dükkanlara ev sahipliği yapmaktadır. Giriş duvarında ünlü Türk şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları isimli şiiri yazmaktadır. Tarihçesi hakkında kesin bir görüş bulunmayan han hakkındaki en geçerli yorum; asıl Pirinç Han’ın 1930’lu yıllarda içinde bulunan mescitle beraber yıkılıp,…

Sulu Han

Sulu Han Hacı Doğan Mahallesi, Tekneciler Sokağı ile Sulu Han Sokağı arasında bulunmaktadır. 1685 tarihinde II. Süleyman döneminde Şeyhülislam Cevvar Zade Mehmet Emin Bey tarafından Zincirli Camisine vakıf olarak yaptırıldığı ileri sürülen Sulu Han’a Hasan Paşa Han’ı da denilmektedir. Ancak, 1141tarihli vakfi yede, hanın Abdülkerimzade Mehmet Emin Bey tarafından vakfedildiği kayıtlardan anlaşılmakta olup, ancak; eserin…