Cihanoğlu Camii

Cihanoğlu Camii Aydın, Köprülü Mahallesi’ndedir. Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır. Moloz taş ve tuğla karışımı olan cami, 9.50×9.50 m. Boyutunda kare planlıdır. XVIII.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı mimarisine egemen olan barok üslubunda yapılmıştır. Bu özellikler sütunlarda, kabartma motiflerinde ve mimarisinde tümüyle yansımıştır. Camiye 15 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Son cemaat yeri dört yuvarlak sütun…

Beyler Kulesi (Donduran Kalesi)

Beyler Kulesi (Donduran Kalesi) Aydın İlinin Yenipazar İlçesi Donduran Köyünün güneyinde yer almaktadır. Moloz taş tuğla ve yer yer mermer spoilen malzemeden inşa edilmiştir. Birbirine bitişik iki kare mekandan oluşan kulenin batı cephesine bitişik kare mekan daha küçük ebatlardadır. Kubik bir yapı olan Donduran Kulesi: Birinci, ikinci ve teras katından oluşmaktadır. Ahşap kat döşemeleri yandığı…

Bey Camii

Bey Camii İstasyon binası yakınında bulunan Süleyman Bey Camiisi, klâsik Osmanlı üslubunda yapılmıştır. Üveys Paşazade Mehmet Bey’in torunu ve Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından 1683 yılında yaptırıldığı Süleyman Bey’in vakfiyesinden öğrenilmiştir. Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği düşünülen bir avlu içerisindeki kare plânlı bu camii, kesme taştan ve tek kubbeli bir…

Berta Köprüsü

Berta Köprüsü Osmanlılar tarafından 19.yüzyılın ikinci yarısı yapıldığı tahmin edilen Berta Köprüsü, Artvin-Şavşat karayolunun 21.km’sinde,Berta Suyu üzerinde bulunmaktadır. -64 m uzunluğunda, üç gözlü ve düz yollu bir köprüdür. Günümüzde sağlam durumdadır ve halen kullanılmaktadır. Köprünün döşeme uzunluğu 64.20 m. ortalama olarak genişliği 5.00 m. ve yaklaşık 7.30 m. yüksekliğe sahip olup, üç gözlü ve yolunun düz…

Artvin İskender Paşa Külliyesi

Artvin İskender Paşa Külliyesi Artvin ilinde Ardanuç ilçesinin eski merkezinde yer alan külliye cami, medrese, arasta, çeşme ve üç türbeden meydana gelmiştir. Caminin güneyi ve batısında zamanla oluşan bir hazîre mevcuttur. Kayıtlara göre cami, ilk defa VII. yüzyılda Hz. Osman döneminde yöreye geçici olarak hâkim olan müslüman Araplar tarafından inşa edilmiştir. Orijinal şekli bilinmeyen bu…

Alanya Feneri

Alanya Feneri Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1880 yılında Fransızlar müteahhitler tarafından inşa edilmiştir. Akdeniz’de seyreden gemiler için Rota feneridir. Alanya kalesinin burçları üzerine kagir kule olarak yapılmıştır. Adeta Alanya kalesi ile bütünleşmiştir. Alanya’nın en yüksek tepesine kurulmuş bulunan eski tarihi kalenin üzerinde yer alması nedeniyle fenerin deniz seviyesinden yüksekliği 209 metre olup, kule yüksekliği ise 6…

Çilehane Camii

Çilehane Camii Amasya Beylerbeyi Yakup Paşa tarafından 1412/1413 yılında inşa ettirilen yapı bir halveti tekkesidir. Bir koridorla birleşen iki farklı bölümden oluşan tekkenin kuzeydeki biriminde kare planlı ve kubbeli bir semahhane ile biri türbe olarak değerlendirilen, iki kare planlı mekân bulunmaktadır. Koridorun güneyindeki birim ise ortada kare planlı ve kubbeli mescit kısmı ile bunun iki…

II. Bayezid Camii ve Külliyesi

II. Bayezid Camii ve Külliyesi Cami ve etrafındaki külliye, Edirne’de olduğu gibi bir akarsuyun, Yeşilırmak’ın kenarında inşa edilmiştir. Külliyenin, ırmak kıyısında bulunduğundan başka hakkında hiçbir şey bilinmeyen Meryem Ana Kilisesi’nin yerinde olduğu iddiasını destekleyecek herhangi bir ipucu yoktur. Geniş bir sahayı kaplayan yapı grubunun ortasında cami, sağında medrese, solunda ise aşhane-imaret ile tabhâne bulunmaktadır. Cami,…

Kumacık Hamamı

Kumacık Hamamı Bayezidpaşa Mahallesi’nde, Künç Köprüsü hizasında bulunan Kumacık Hamamı 1495 yılında Kapıağası Ayas Ağa tarafından yaptırılmıştır. Moloz taş kullanılarak inşa edilen hamam geleneksel Osmanlı hamam mimarisine uygun bir şekilde soğukluk, ılıklık ve sıcaklık kısımlarından oluşur. Soyunmalık kısmı kare planlıdır ve üzeri Türk üçgenleriyle geçilen büyük bir kubbeyle örtülmüştür. Sıcaklık bölümü üzeri de yine kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin üzeri alaturka kiremitle kapatılmıştır.…

Merzifon Bedesteni

Merzifon Bedesteni Kara Mustafa Paşa Külliyesi dahilindeki en önemli tesislerden biri Bedesten binasıdır. Bedesten, Merzifon’un Osmanlı iktisadi tarihindeki önemini vurgulayan en önemli yapılardandır. Merzifon Bedesteni, günümüze kadar yıpranarak gelebilmiş dükkân  üniteleri hariç, asıl fonksiyonunu kaybettikten sonra, geniş hacimli iç mekânı bir müddet Merzifon Dokumacılar Kooperatifi tarafından dokuma atölyesi olarak kullanılmıştır. Bedesten’in Dokumacı esnafı tarafından kullanıldığı dönemde…