Arap Ayaklanması

Arap Ayaklanması Arap Ayaklanması, Arap İsyanı veya Arap İhaneti, I. Dünya Savaşı sırasında Haziran 1916 tarihinde Yemen’de Aden, Suriye’de Halep’i kapsayan bağımsız ve birleşik Arap devleti yaratma amacıyla Şerif Hüseyin bin Ali tarafından başlatılmıştır. İsyanın laik Arap milliyetçilik açısından köklü bir başkaldırı olarak kabul edilme eğilimi olsa da Şerif, Haziran 1916 tarihinde Osmanlı Hükümeti’nin Müslümanlığın kutsal değerlerini çiğnediği ve “Arapların…

I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları

I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu içinde çeşitli Kürt isyanları patlak verdi. Bu isyanlar başta Kürtlere bağımsız bir devlet vadetmiş olan Birleşik Krallık olmak üzere İtilaf Devletleri tarafından teşvik edilmişti. Buna rağmen İtilaf Devletleri Kürt isyancılara yalnızca sınırlı derecede askeri destek sağladı. İngilizlerin bağımsız bir Kürt devleti…

Bâb-ı Âli Baskını

Bâb-ı Âli Baskını Bâb-ı Âli Baskını. II. Meşrutiyet’in ilânında rol oynayan İttihat ve Terakki Cemiyeti 31 Mart Vak‘ası’nda orduya dayanarak iktidarı ele geçirdikten sonra ülke yönetiminde tek söz sahibi parti durumuna geldi. İttihatçılar’ın meclise dayalı bir dikta rejimi uygulamaları ülkede hızla gelişen bir muhalefet cephesini de ortaya çıkardı. 1911 yılında Hürriyet ve İtilâf Fırkası kuruldu.…

Halâskâr Zâbitân

Halâskâr Zâbitân Halâskâr Zâbitân (Türkçe: Kurtarıcı Subaylar) ya da Halâskâran (Türkçe Kurtarıcılar), 1912 yılının mayıs ayında örgütlenen Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı silahlı örgüt. İttihat ve Terakki muhalifi olan örgüt kurulduğu günden Bab-ı Ali Baskını’nın gerçekleştiği tarihe kadar birçok eylem gerçekleştirmiştir. Gazetelerde sert bildiriler yayınlayan ve Askerî Şura’ya muhtıra veren Halâskâr Zâbitân, Sadrazam Mehmed Said…

Arnavut İsyanı (1910-1912)

Arnavut İsyanı (1910-1912) Arnavutluk İsyanı (1910-1912) ya da Arnavutluk Harekâtı Mayıs-Haziran 1910 tarihleri arasında İttihatçı Osmanlı hükümetinin yeni merkezileştirme politikalarına karşı Arnavutlar tarafından gerçekleştirilen bir isyandır. 1910 yılının ilk aylarında alınan yeni vergiler İsa Bolatin’in daha önceden 1909 ayaklanmasına katılan Arnavut liderleri Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir yeni bir ayaklanma için ikna girişimine yol açtı. Arnavut…

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası 31 Mart Vakası, Rumi Takvime göre 31 Mart 1325’te (13 Nisan 1909) vuku bulduğu için bu adla anılan hadise İttihat ve Terakkî Fırkası’nın hâkimiyetine karşı bir tepki olarak başlamıştır. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra en güçlü siyasî teşkilât haline gelen ve siyasal sorumluluk üstlenmemek için 22 Temmuz 1908’de kurulan Said Paşa hükümetine katılmayan…

Havran Dürzi İsyanı

Havran Dürzi İsyanı Havran Dürzi İsyanı, Suriye’nin Havran bölgesinde yaşayan Dürzilerin 1909’da Osmanlı otoritesine karşı gerçekleştirdiği güçlü bir isyandır. Dürzi kabilesi olan el-Atras’ın bağımsızlık isteği üzerine çıkan ayaklanma sadece bu kabileyi etkilemedi. Bölgede yaşayan birçok Dürzi, sürgün edildi. Ayrıca önde gelen birçok Dürzi liderleri idam edildi. Havran, güneybatı Suriye’de bulunan ve günümüzün Ürdün’ün kuzeybatı köşesine…

II. Sason İsyanı

II. Sason İsyanı II. Sason İsyanı veya 1904 Sason İsyanı, Ermeni komiteciler’in Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 1904 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Sason’da gerçekleştirdikleri bir ayaklanmadır. Ermeni komite üyeleri tarafından başlatılan I. Sason İsyanı başarılı olamayınca 1897 yılında Ermeni komitecileri ile alınan karar neticesinde Sason’da ikinci bir isyan gerçekleştirilmiştir. İran’dan bölgeye Van üzerinden gelen Taşnak komite üyeleri, 25 Temmuz…

İlinden İsyanı

İlinden İsyanı İlinden İsyanı veya İlinden-Başkalaşım İsyanı Ağustos-Kasım 1903 tarihleri arasında Makedonya’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı İç Makedon Devrimci Örgütü tarafından gerçekleştirilen bir isyandır. Makedonya bölgesindeki isyan, Manastır Vilayeti’nin orta ve güneybatı kesimlerinin çoğunu etkiledi ve esas olarak yerel Bulgar köylülerinden ve bir ölçüde de Bölgenin Ulahça nüfusu. Geçici hükûmet ilçesinde kurulan Krusevo isyancılar ilan, Krusevo Cumhuriyeti ağustos 12.…

I. Sason İsyanı

I. Sason İsyanı I. Sason İsyanı, 1894 Sason İsyanı veya Talori İsyanı, 1894 senesinde Sason’da gerçekleşen Ermeni isyanını ifade eder. Sason günümüzde Batman iline bağlı bir ilçe olmakla beraber Diyarbakır ile Muş arasında kalan dağlık bir bölgedir. İsyan birçok eserde “Sason isyanı” olarak anılsa dahi bazı kaynaklarda “Talori İsyanı” olarak da geçmektedir. Bazı kaynaklarda Talori İsyanı denmesinin sebebi…