Ereğli Müzesi

Ereğli Müzesi Karadeniz Ereğli Müzesi, Halil Paşa Konağı olarak bilinen zemin + 3 katlı, orta sofalı plan tipinde ve kagir olan bir yapı içinde hizmet vermektedir. Halil Paşa Konağı 19’uncu yüzyıl sonlarında (tahminen 1870’li yıllar) Padişah 2. Abdülhamit döneminde sancak beyi (mirimiran) olan Halil Paşa Karamahmutoğlu tarafından yaptırılmıştır. Bozhane Yalı caddesi üzerinde, eski bir kilisenin…

Çapanoğlu Camii

Çapanoğlu Camii Çapanoğlu Camii şehrin merkezî bir yerinde, Cumhuriyet Meydanı yakınında İstanbulluoğlu mahallesinde bulunan yapı, halk arasında Büyük Cami veya Ulucami diye anılmaktadır. Kesme taştan inşa edilmiş olan cami iki ayrı yapı evresi göstermektedir. “İçeri cami” denilen ve binanın güney parçasını teşkil eden bölüm, harimin orta kapısının üzerindeki iç kitâbeye göre Bozok sancağı valisi Çapanoğlu…

Ulukale Camii

Ulukale Camii Ulukale Camii Çemişgezek Ulukale Köyü’nde bulunan cami evler arasına sıkışmış moloz taştan bir yapıdır. 1793’te yapılan camiye sonradan eklenmiş son cemaat yerinden girilmektedir. Giriş kapısı orta eksen üzerinden olmayıp yana kaydırılmıştır. Ana mekân ayaklarla, enine dört nef’e bölünmüştür. Düz dam örtülü yapının içi de, dışı da yalındır. Eski kayıtlardan öğrenildiğine göre, Diyarbakır’da Valilik…

Gülbahar Hatun Camii

Gülbahar Hatun Camii Gülbahar Hatun Camii bugün Atapark denilen semte yakın zamana kadar adını veren cami, Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun tarafından yaptırılan külliyenin en önemli birimidir. Külliyenin diğer binaları ortadan kalkmış, günümüze sadece cami ile türbe ve yakın yıllarda yenilenmiş olan şadırvan kalmıştır. Caminin üzerinde bir kitâbe bulunmamakla birlikte türbenin kitâbesine göre onun…

Gazi Ömer Bey Türbesi

Gazi Ömer Bey Türbesi Gazi Ömer Bey Türbesi Tekirdağ’ın Malkara ilçesi merkezinde çarşı içinde bulunan yapı, cümle kapısının üzerinde yer alan dört satırlık sülüs yazılı kitâbedeki kayda göre 893 (1488) yılında inşa edilmiştir. Bânîsi Osmanlı akıncı beylerinden Gazi Turahan Bey’in oğlu Ömer Bey’dir. Turahan Bey’in Trakya’nın birçok yerinde hayratı mevcuttu ve bunların bir kısmını Malkara’daki…

Hora Feneri

Hora Feneri Hora Feneri Marmara Denizi’nde Tekirdağ/Şarköy/Hoşköy kenarına rota feneri olarak inşa edilen Hoşköy (Hora) feneri 1861 yılında Fransa’dan özel olarak getirilen malzemelerle Fransızlar tarafından inşa edilmiştir. 2 saatte bir kurulan sarkaç sistemi ile çalışan Hoşköy (Hora) Feneri 20 metre yüksekliğindedir. Kaynak: Kültür Portalı

İnceburun Deniz Feneri

İnceburun Deniz Feneri İnceburun Deniz Feneri Karadeniz Bölgesinde, Sinop il merkezinin yaklaşık 20 km kuzeybatısında bulunan burun üzerinde olup Türkiye’nin en kuzeyindeki deniz feneridir.1863 yılında yapılmıştır. Görünüş mesafesi 18 mildir. Yerden 9 metre, denizden 26 metre yüksekliktedir. 1863 yılında inşa edilmiş ve denizden 38 metre yükseklikte bulunan İnceburun Feneri, 12 metrelik görkemli bembeyaz kulesinin yanı sıra…

Samsun Saat Kulesi

Samsun Saat Kulesi Samsun Saat Kulesi 1889 yılında İlçe Kaymakamı Reşit Bey tarafından inşa ettirilmiş saat kulesi, 1943depreminde büyük hasar görmesine rağmen aslına uygun olarak tekrar yaptırılmıştır. Üç katlı platform üzerinde yer alan eserin yüksekliği 14 metre olup, kırmızı renkli düzgün kesme taş malzemeli, çokgen kaideli ve silindir gövdeli bir eserdir. II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 10.…

Fazıl Ahmet Paşa Medresesi

Fazıl Ahmet Paşa Medresesi Fazıl Ahmet Paşa Medresesi ilçe merkezinde, Fazıl Ahmed Paşa Mahallesinde bulunmaktadır. Bulunduğu mahalleye adını veren yapının inşa kitabesi yoktur. Abdizade Hüseyin Hüsameddin, medresenin, Fazıl Ahmed Paşa tarafından yapıldığını belirtir. Paşa’nın sadarette bulunduğu 1661-1676 yıllarını inşa tarihi olarak kabul etmek mümkündür. Medresenin 1943 depremini hafif çatlaklarla atlattığı, orijinalde kurşunla kaplı çatının kurşunlarının…

Elvanbey İmareti

Elvanbey İmareti Elvanbey İmareti kare planlı yapının adı “Geyve Elvan Bey İmareti” dir  ve Mevlana Celalettin Rumi’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun’dan doğan Çeşnigirbaşı (Aşçıbaşı) Paşacık Ağa’nın oğlu Elvan Bey (babası Sinan Bey Fatih Sultan Mehmed döneminde) tarafından 1450/1451 yılında yaptırılan hayır kuruluşlarındandır. Kimi kaynaklarda ise, bu yapıdan “Geyve Sinan Bey Zaviyesi” olarak söz etmektedir.…