Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa

Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa 1771 yılında Bender’de doğmuştur. Hotinli Kapıcıbaşı Mustafa Ağa’nın oğlu olduğundan Hotinli diye de bilinir. Mehmet Selim Sırrı Paşa devlet kapısında kapıcıbaşılık, bostancıbaşılık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa 1819’da vezirlik rütbesiyle Silistre Beylerbeyliğine atandı. Eylül 1824’te Mehmed Said Galib Paşa’nın yerine sadrazamlığa…

Mehmed Said Galib Paşa

Mehmed Said Galib Paşa Mehmed Said Galib Paşa İstanbul’da doğdu. Mektûbî-i Sadâret-i Âlî Kalemi başhalifesi olan Seyyid Ahmed Efendi’nin oğludur. Babasının 1774 yılında ölümü üzerine aynı kalemde babasının halefi olan Birrî Abdullah Efendi tarafından himaye edildi. 1791’de mükâleme meclisi kâtipliğiyle göreve başladı. 1795 yılında Mektûbî-i Sadâret-i Âlî Kalemi’nde başhalife olduysa da ertesi yıl bu görevinden…